Διενέργεια δημόσιων κληρώσεων για την ανάδειξη μελών για επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Στις 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. θα διεξαχθούν τέσσερις (4) δημόσιες κληρώσεις για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών προκειμένου να συγκροτηθούν επιτροπές διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων και μελετών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 15124, Μαρούσι).

Μετάβαση στο περιεχόμενο