Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2015 – 2020

Print Friendly, PDF & Email
Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2020
Α’ Τρίμηνο
Β’ Τρίμηνο
Γ’ Τρίμηνο

Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2019
Α’ Τρίμηνο
Β’ Τρίμηνο
Γ’ Τρίμηνο

Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2018
Α’ Τρίμηνο
Β’ Τρίμηνο
Γ’ Τρίμηνο
Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2017
Α’ Τρίμηνο
Β’ Τρίμηνο
Γ’ Τρίμηνο
Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2015
Α’ Τρίμηνο
Β’ Τρίμηνο
Γ’ Τρίμηνο
Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2016
Α’ Τρίμηνο
B’ Τρίμηνο
Γ’ Τρίμηνο
Μετάβαση στο περιεχόμενο