Διασφάλιση συμμετοχής των Δήμων στην εξειδίκευση του νέου ΕΣΠΑ ζητά με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης προς τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη

Print Friendly, PDF & Email

Πρόταση να παρατείνουν μέχρι 30 Απριλίου οι Διαχειριστικές την προθεσμία για την υποβολή προτάσεων της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, απευθύνει με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης προς τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη.

Αφορμή για την επιστολή ήταν η υποχρέωση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ να προχωρήσει στη συγκρότηση 13 Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ που απορρέει από το άρθρο 24 Α του Ν. 4314/2014, οι οποίες μεταξύ των άλλων, πρέπει να διατυπώσουν τη γνώμη τους για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αυτών. Στις ΠΕΑΣ συμμετέχουν εκπρόσωποι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

Η παράταση δε, ζητείται, επειδή, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μέχρι σήμερα έχει ορίσει εκπρόσωπό της μόνο μία Περιφέρεια, ενώ τρέχουν οι προθεσμίες για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επιπλέον ο κ. Πατούλης προτείνει μέχρι να συγκροτηθούν οι ΠΕΑΣ, οι Διαχειριστικές Αρχές να συνεργαστούν όσον αφορά τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και όσον αφορά τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Η ΚΕΔΕ θα αναλάβει την πρωτοβουλία να συμβάλλει στον συντονισμό των ΠΕΑΣ και, μέχρι τη συγκρότησή τους, των ΠΕΔ.

«Εκτιμούμε, καταλήγει ο κ. Πατούλης, ότι η εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί μια πρώτη σημαντική ευκαιρία προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης στα θέματα που αφορούν τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό, με στόχο τη διασφάλιση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας Κεντρικής Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων και τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας των έργων και των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20124 – 2020, με στόχο την ολοκληρωμένη Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας μας».

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο