ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 74777

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 74777

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.

23-11-18

Επανάληψη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 74777-3

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά, το ΤΕΥΔ και η υπ’ αριθ. 337/2018 ΑΟΕ περί επανάληψης διαγωνισμού.

Για τα επισυμαπτόμενα αρχεία του επαναληπτικού διαγωνισμού πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο