Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας κεραμικής του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι οι εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων διδασκαλίας κεραμικής του Δήμου Αμαρουσίου,  συνολικού προϋπολογισμού   34.998,90  ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).


 



Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Πέμπτη  20 Νοεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ.


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ : 7ΒΗΤΩΨ9-ΝΤ7


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ : ΩΘ8ΦΩΨ9-ΨΣΨ

Μετάβαση στο περιεχόμενο