Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Μετρητικού Εξοπλισμού για το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Μετρητικού Εξοπλισμού για το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων».

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των 22.140,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο  Δημαρχείο  Αμαρουσίου.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις 24/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

Οι προσφορές θα ανοίξουν στις 24/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7Ο0ΩΩΨ9-ΧΘΑ

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: 7Π4ΛΩΨ9-Ρ1Ψ

 Επισυνάπτεται η μελέτη.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο