Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υλικών άρδευσης της Υπηρεσίας Πρασίνου

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Άρδευσης της Υπηρεσίας Πρασίνου», προϋπολογισμού 59.801,49 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 11.182,39 €)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο  Δημαρχείο  Αμαρουσίου την 15η του μηνός Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 7ΘΤΛΩΨ9-ΗΗ0

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω7ΔΥΩΨ9-ΡΔΥ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο