Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμηθεια υλικών διαγραμμίσεων συνολικού προϋπολογισμού  4.000 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).


 Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.


 Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ : ΩΦ9ΞΩΨ9-ΜΩΥ


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ : 6Ρ36ΩΨ9-Ε1Β


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο