Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου-ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΣΜΑ)

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου-ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του οικοπέδου-ακινήτου.

Η διακήρυξη ΑΔΑ: ΨΠ7ΟΩΨ9-6ΡΒ

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας εδώ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΣΜΑ)

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου-ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Η περίληψη της διακήρυξης ΑΔΑ: 6Χ04ΩΨ9-ΖΘ5

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο