ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Κοκκινιάς, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των 3ου – 12ου Νηπιαγωγείων (συστεγαζόμενα) του Δήμου Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική.

Η Διακήρυξη ΑΔΑ: 6Ι98ΩΨ9-4ΔΙ

Η περίληψη της Διακήρυξης ΑΔΑ: ΨΦΞΑΩΨ9-Υ02

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη εδώ

Επισυνάπτεται η περίληψη της Διακήρυξης εδώ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο