Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο1/2018 για την μίσθωση ακινήτου

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο1/2018 για την μίσθωση ακινήτου
την Πολεοδομική Ενότητα Αγ.Αναργύρων  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη
στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Εκπαίδευσης και Πολιτισμού)  του Δήμου
Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του
ακινήτου.

Η Διακήρυξη ΑΔΑ : 687ΛΩΨ9-1ΕΙ

Περίληψη Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο1/2018 για την μίσθωση
ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Αγ. Αναργύρων  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Εκπαίδευσης και Πολιτισμού)  του Δήμου
Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του
ακινήτου.
Η Περιληπτική Διακήρυξη ΑΔΑ : ΩΗ3ΚΩΨ9-O36

Μετάβαση στο περιεχόμενο