Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο 3/2018 για την μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Nέο Τέρμα, του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
  • Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο 3/2018 για την μίσθωση ακινήτου

στην Πολεοδομική Ενότητα Nέο Τέρμα, του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου  του Δήμου Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.

Η διακήρυξη ΑΔΑ : 75Ρ0ΩΨ9-6Ω4

 

 

  • Περίληψη Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο 3/2018 για την μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Nέο Τέρμα, του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου  του Δήμου Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.

Η διακήρυξη ΑΔΑ : Ψ94ΥΩΨ9-Τ8Π

Μετάβαση στο περιεχόμενο