Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο 2/2018 για την μίσθωση ακινήτου  στην Πολεοδομική Ενότητα του Κέντρου, του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου  του Δήμου Αμαρουσίου.
Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.
ΑΔΑ διακήρυξης: 7ΤΨ9ΩΨ9-ΑΤΑ
ΑΔΑ Περιληπτικής διακήρυξης: 62Ο2ΩΨ9-ΘΧ5

 

 
 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο