Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Aντικείμενο της δημοπρασίας είναι η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 72.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και ΦΠΑ (ποσό προ ΦΠΑ 59.024,32 ευρώ).

Ημερομηνία διαγωνισμού Τρίτη 11-11-2014. Λήξη υποβολής προσφορών ώρα 10.00 π.μ.


Επισυνάπτεται η Περιληπτική Διακήρυξη σε φόρμα pdf.


Επισυνάπτεται η Διακήρυξη σε φόρμα pdf.

Επισυνάπτεται η Μελέτη σε φόρμα pdf.

Μετάβαση στο περιεχόμενο