Διακήρυξη δημοπρασίας ‘Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων περιοχής Νέας Λέσβου’

Print Friendly, PDF & Email

Aντικείμενο της δημοπρασίας είναι η κατασκευή του έργου  ‘Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων περιοχής Νέας Λέσβου’ συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και ΦΠΑ (ποσό προ ΦΠΑ  487.804,88 ευρώ).
 
 
Ημερομηνία διαγωνισμού Τρίτη  30-9-2014. Λήξη υποβολής προσφορών ώρα 10.00 π.μ.
 

Η περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ:7320ΩΨ9-ΨΑΔ
 

 Επισυνάπεται η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας  εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο