Διακήρυξη Aνοικτού διεθνoύς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και για τις εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και για τις εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.


Συνολικός προϋπολογισμός: 1.110.290,00 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %).


Ημερομηνία διαγωνισμού είναι 8 του μηνός Μαϊου ημέρα Πέμπτη έτους 2014


με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.


 


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΨ9-ΖΓ6


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού    ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΨ9-ΑΛΗ


 Για να κατεβάσετε τα παραρτήματα πατήστε εδώ

και αντίστοιχα για την μελέτη  πατήστε εδώ


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο