Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τις εργασίες προστασίας επιστρώσεων των πεζόδρομων στην περιοχή του κέντρου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του ανοικτού διαγωνισμού είναι οι εργασίες προστασίας επιστρώσεων των πεζόδρομων στην  περιοχή του κέντρου Αμαρουσίου συνολικού προϋπολογισμού  119.954,52  Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ).Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Πέμπτη  30 Οκτωβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 69Ψ3ΩΨ9-1ΒΙ


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7Η31ΩΨ9-Ν89


Επισυνάπτεται και το παράρτημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο