Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του για την περίοδο 2011-2014

Print Friendly, PDF & Email

10 Ιουνίου 2011
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του για την περίοδο 2011-2014.
Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης και το Τεύχος Διακήρυξης.
Διευκρινιστικές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο