Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού και εργασίες αποκατάστασης εφαρμογής λογισμικού

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού και εργασίες αποκατάστασης εφαρμογής λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού: 41.451,00Ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).


Ημερομηνία διαγωνισμού: Πέμπτη 7/11/2013, ώρα: 10:00 – 10:30.


Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από το Πρωτόκολλο του Δήμου μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη μέρα από τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη των προσφερόντων. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/βλλ1ωψ9-β40


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/βλλ1ωψ9-0ο3


Για να κατεβάσετε τα παραρτήματα-υποδείγματα του διαγωνισμού σε μορφή αρχείου word, πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο