Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστών, servers, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων και παρελκομένων πληροφορικής, κλπ

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπολογιστών, servers, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων και παρελκομένων πληροφορικής, κλπ, συνολικού προϋπολογισμού: 128.608,80Ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).


Ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 12/11/2013, ώρα: 10:00 – 10:30.


Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από το Πρωτόκολλο του Δήμου μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη μέρα από τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη των προσφερόντων. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%ce%92%ce%9b%ce%9b%ce%9a%ce%a9%ce%a89-0%ce%a9%ce%a4


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%ce%92%ce%9b%ce%9b%ce%9a%ce%a9%ce%a89-5%ce%95%ce%9c


Για να κατεβάσετε τα παραρτήματα-υποδείγματα του διαγωνισμού σε μορφή αρχείου word, πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο