Διακήρυξη ανοιχτού δημοσίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση των οδών Αχιλλείου και Δραγατσανίου στο Δήμο Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), με σφραγισμένες προσφορές, εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση των οδών Αχιλλείου και Δραγατσανίου στο Δήμο Αμαρουσίου»

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τρίτη 01/07/2014 ώρα 10:00 π.μ.
 
Περίληψη Διακήρυξης


Διακήρυξη


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ο Δήμος Αμαρουσίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), με σφραγισμένες προσφορές, εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:


«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»


Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τρίτη 22/07/2014 ώρα 10:00 π.μ.

 

  


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο