Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού.


Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/9/2013


Η περιληπτική διακήρυξη:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/βλβπωψ9-φτκ


Η αναλυτική διακήρυξη:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/βλβπωψ9-δωμ


Διευκρινίζεται ότι στην αναλυτική διακήρυξη, στα δικαιολογητικά συμμετοχής (Κεφ.8), τα δείγματα και τα προσπέκτους που ζητούνται αφορούν και είναι υποχρεωτικά μόνο για το φωτοτυπικό χαρτί, όχι για τα αναλώσιμα των εκτυπωτικών.
Στο ίδιο κεφάλαιο, η υπεύθυνη δήλωση Νο2 αφορά μόνο το φωτοτυπικό χαρτί, όχι τα αναλώσιμα.
Στο ίδιο κεφάλαιο, το Νο4 (Πλήρη στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι…) αφορά επίσης μόνο τους προσφέροντες φωτοτυπικό χαρτί.


Για να κατεβάσετε τους πίνακες ειδών του διαγωνισμού σε μορφή αρχείου word, πατήσετε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο