Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, και αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού» που χρησιμοποιούνται από τις διευθύνσεις και τα γραφεία του Δήμου Αμαρουσίου.
Ημερομηνία διαγωνισμού: 8/8/2013


Περιληπτική διαξήρυξη:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/βλ4σωψ9-χξτ


Αναλυτική διακήρυξη:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/βλ4σωψ9-3αθ

Μετάβαση στο περιεχόμενο