Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Παλαιών Φωτιστικών

Print Friendly, PDF & Email

Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Παλαιών Φωτιστικών» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180075) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας «03 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στην χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με την μείωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφεριακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών πουπαρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής , διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσής της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμών θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμής ανάπτυξης

Ημερομηνία διαγωνισμού Τρίτη  9-12-2014.

Λήξη υποβολής προσφορών ώρα 10.30 π.μ.

Η περίληψη διακήρυξης

Η αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού

Παροχή   διευκρινίσεων για το διαγωνισμό ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Παροχή   πρόσθετων διευκρινίσεων  για το διαγωνισμό ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο