Χάρτης Συνεδρίου , απάντηση στην κα Διακολιού

Print Friendly, PDF & Email

Στο Συνέδριο που διοργανώθηκε στη Σάμο από 2-4 Ιουνίου 2016, η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. ανέδειξε τις πραγματικές διαστάσεις του προσφυγικού- μεταναστευτικού ζητήματος .

Μέσα από τις τοποθετήσεις όσων συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου αναδείχθηκε η σημαντική συνεισφορά των Δήμων στη διαχείριση του κρίσιμου αυτού προβλήματος ενώ παράλληλα, υπήρξε ομόφωνη έκθεση συμπερασμάτων για τις επόμενες κινήσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν το επόμενο διάστημα.

Η αναφορά σε παρουσίαση χάρτη της Ελλάδος στο παραπάνω Συνέδριο, στον οποίο δεν αποτυπωνόταν το σύνολο της Επικράτειας της χώρας, δεν ανταποκρίνεται στην ουσία της αλήθειας και εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

 Η αλήθεια είναι ότι στο γραμμικό σχέδιο του υποστηρικτικού υλικού του Συνεδρίου δόθηκε έμφαση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της χώρας , συγκεκριμένα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, τα οποία δέχθηκαν τους προηγούμενους μήνες το κύριο βάρος των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Σε αυτό το σημείο εστίαζε ο χάρτης, ακριβώς για να προσδώσει την ένταση του προβλήματος που αντιμετώπισαν τα συγκεκριμένα νησιά , μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Σάμος, που φιλοξένησε τις εργασίες του Συνεδρίου.

Αυτό ξεκαθαρίστηκε στο Συνέδριο αμέσως μόλις τέθηκε το ζήτημα, με την επισήμανση του Προέδρου της ΚΕΔΕ ότι αυτή η προσέγγιση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για κάποιους προκειμένου να εγείρουν ζητήματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία της χώρας και την εδαφική της ακεραιότητα.

Τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και ιδιαίτερα η Διοίκηση της ΚΕΔΕ έχει αποδείξει με πράξεις και ουσιαστικές δράσεις , κοινωνικού και ανθρωπιστικού περιεχομένου, το ενδιαφέρον της για τα προβλήματα όλων των ακριτικών περιοχών της χώρας.  Ενδιαφέρον που ξεπερνά την αποτύπωση τους σε ένα χάρτη, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες ενός θεματικού Συνεδρίου.

Θα προτείναμε στην κα Διακολιού  αντί αν ασχολείται με ένα ζήτημα ήσσονος σημασίας , να μπει στην ουσία του θέματος του Συνεδρίου , να διαβάσει τα πρακτικά των συζητήσεων που διεξήχθησαν καθώς και τα συμπεράσματά του και στη συνέχεια εφόσον το επιθυμεί, να γίνει ένας διάλογος πάνω σε αυτά. Διάλογος ουσίας επί ενός κρίσιμου ζητήμαρτος που αφορά την ελληνική κοινωνία κι όχι ερωτήσεις σκοπιμότητας, χωρίς ουσία και ενδιαφέρον. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο