Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στο Συνέδριο για τη συμβολή της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην κυκλική οικονομία

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η στήριξη των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ με τεχνικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, για την επιτάχυνση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των έργων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων»

 

 

Τη συμβολή των Δήμων στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μέσω σχετικών δράσεων με έμφαση στην ανακύκλωση, ανέπτυξε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

 

Στον χαιρετισμό που απεύθυνε στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με θέμα «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η συμβολή της στην κυκλική οικονομία», επισήμανε ότι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί προτεραιότητα το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

Ειδικότερα εστίασε στην ανάγκη να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες και όχι να αναπαράγονται γενικευμένες πρακτικές και πρόσθεσε πως είναι ουσιαστικό «πριν φτάσουμε στην ανακύκλωση να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που θα οδηγήσουν στη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων αλλά και στην διαλογή και επανάχρηση υλικών που σήμερα απορρίπτονται στους ΧΥΤΑ και τους ΧΥΤΥ».

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε μη ικανοποιητική την προσπάθεια των τελευταίων ετών στον τομέα της ανακύκλωσης και υπογράμμισε ότι ορισμένα απόβλητα και ουσίες που απορρίπτονται είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και ρυπογόνες ενώ συνιστούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία.

«Ζητούμενο είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας» ανέφερε και σημείωσε πως «η κυκλική οικονομία αποτελεί βασική παράμετρο για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με παράλληλη τη προσδοκία για τη δημιουργία απασχόλησης σε «πράσινα» επαγγέλματα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο».

Ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις για να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος, τις οποίες συνόψισε στις εξής:

 

1ον) Η αποσαφήνιση όλων των θεσμικών κενών και των αντικρουόμενων προβλέψεων σε σχέση με γενικότερες πολιτικές για τα δημόσια οικονομικά, το περιβάλλον και τη διοίκηση. Ειδικότερα να ολοκληρωθεί και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία των ΦΟΔΣΑ,  να τρέξει γρήγορα η εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για την ανακύκλωση και τα ΣΕΔ και όλες οι εκρεμμείς ΚΥΑ για την εφαρμογή του ΕΣΔΑ.

2ον) Εμμένουμε στην ανάγκη να προσδιοριστεί ένα πλαίσιο αρχών και στόχων, με κριτήρια περιβαλλοντικά-τεχνικά-οικονομικά-χωροταξικά έτσι ώστε οι Δήμοι να επιλέγουν το κατάλληλο (και αποδεκτό) μοντέλο συλλογής. Με δεδομένο πλέον το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΑΣΑ και την Ανακύκλωση, η Τ.Α. απαιτεί να διασφαλιστεί η επάρκεια των πόρων και η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των μεγάλων έργων διαχείρισης.

 3ον) Η γρήγορη και σε σταθερή βάση οργάνωση των ΦΟΔΣΑ και των ΣΕΔ μετά την οριστικοποίηση των νέων αντίστοιχων νόμων που προαναφέραμε με τη κατάλληλη επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη και τη θέσπιση σταθερών κανόνων που θα διασφαλίζουν και τη βιωσιμότητα τους.

4ον) Η εξασφάλιση χρηματοδοτικής επάρκειας για τα έργα και τις δράσεις που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ, των ΠΕΣΔΑ και των Τοπικών Σχεδίων των Δήμων.

5ον) Η ανάγκη να επικαιροποιήσουμε τους στόχους και τις προβλέψεις μας. Να θέσουμε στόχους εφικτούς και συγκεκριμένους οι οποίοι θα πρέπει να κατανεμηθούν χρονικά και χωρικά με προσδιορισμό και επιμερισμό και της ευθύνης του κάθε φορέα (Κράτους-Περιφερειών και Δήμων).

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε αναγκαία την στήριξη των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ με τεχνικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, για την επιτάχυνση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των έργων διαχείρισης αλλά και την υλοποίηση ενός ευρύτατου προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για να κάνουμε το κάθε πολίτη κοινωνό, συμμέτοχο στη προσπάθεια της ανακύκλωσης. Παράλληλα ανέφερε πως θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες με διάφορες μορφές επιδότησης (π.χ.με ανάλογη μείωση των δημοτικών τελών) αλλά και αντικίνητρα σε όσους κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι ανάγκη και στη χώρα μας να δεσμευτούμε όλοι, το κεντρικό κράτος, η αυτοδιοίκηση, οι φορείς διαχείρισης στην υποστήριξη περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών με το ελάχιστο κόστος για τους πολίτες, αλλά και την σταδιακή εφαρμογή της αρχής «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ».

 

 

Σχετικά αρχείαΧαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στο Συνέδριο για τη συμβολή της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην κυκλική οικονομία_1


Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στο Συνέδριο για τη συμβολή της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην κυκλική οικονομία_2

Μετάβαση στο περιεχόμενο