Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στην εκδήλωση με θέμα «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και Περιφέρειες»

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει  να διασφαλίσει όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών»

 

Την ανάγκη να ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες των Δήμων, στην κωδικοποίηση των διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην εκδήλωση με θέμα «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και Περιφέρειες» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και το Ινστιτούτο Τοπικής Διακυβέρνησης και Καινοτόμων Πολιτικών.

Την εκδήλωση συντόνισε η Αντιπρόεδρος του ΣτΕ Α.Σακελλαροπούλου και απεύθυναν χαιρετισμούς, μεταξύ άλλων,  ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη Ν.Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Φ.Κατσίγιαννης, ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Τοπικής Διακυβέρνησης και Καινοτόμων Πολιτικών Π. Βλάχος. Παρέστησαν καθηγητές Πανεπιστημίου, έγκριτοι Νομικοί και πλήθος κόσμου.

Εστιάζοντας στον κίνδυνο της αδυναμίας εκτέλεσης έργων αλλά και απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, ο κ. Πατούλης επισήμανε τη σημασία προσαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου στις ιδιαιτερότητες των Δήμων και εξέφρασε τη βούληση της ΚΕΔΕ για συνεργασία με την κυβέρνηση, προς την κατεύθυνση αυτή.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στην υποστελέχωση των Δήμων και στην ανεπάρκεια σε τεχνικό προσωπικό, αδυναμίες οι οποίες, όπως ανέφερε, καθιστούν ανέφικτη ακόμη και τη συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων, δηλαδή των Επιτροπών που προβλέπονται από το άρθρο 221 του νόμου.

Παράλληλα τόνισε πως το νέο θεσμικό πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι είναι σε θετική κατεύθυνση «καθώς ενσωματώνει τη μέχρι σήμερα νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων επί των θεμάτων που είχαν απασχολήσει τις Αναθέτουσες Αρχές, λόγω της ασάφειας των νόμων και των Κοινοτικών Οδηγιών», δεν συνοδεύτηκε από ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης της Εφαρμογής του.

Επιπρόσθετα χαρακτήρισε χρήσιμη και την καθιέρωση και ενίσχυση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών, η οποία ενισχύεται και από την κατάργηση προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών και εγγράφων (δικαιολογητικών).

Η ΚΕΔΕ, σημείωσε ο κ. Πατούλης, έχει προτείνει την τροποποίηση κάποιων άρθρων τα οποία «δεν έρχονται σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά θα μπορούν να εφαρμοστούν και από τους Δήμους, όπως είναι η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, όχι μόνο για την ανάθεση συμβάσεων τεχνικών έργων, αλλά και για τις υπηρεσίες και τις προμήθειες, αν λάβει κανείς υπ΄ όψιν του ότι υπάρχουν Δήμοι με ένα και δύο μόνον υπαλλήλους».  

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του εξέφρασε την ευχή «το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις να διασφαλίσει όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα του Δημόσιου τομέα, τελικά προς όφελος της κοινωνίας και με στόχο την υπέρβαση της κρίσης και την ανάπτυξη της χώρας μας».

 

Σχετικά αρχείαΧαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στην εκδήλωση με θέμα «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και Περιφέρειες»_1


Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στην εκδήλωση με θέμα «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και Περιφέρειες»_2

Μετάβαση στο περιεχόμενο