Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στην εκδήλωση με τίτλο «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’βαθμού αποτελεί η ανάδειξη και αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ευκαιριών των τοπικών κοινωνιών, με τους πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία»

 

Την πεποίθηση πως αν οι τοπικές κοινωνίες στραφούν σε «έξυπνες» δράσεις με αιχμή την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, θα επιτευχθεί ο στόχος της εθνικής ανάπτυξης, διατύπωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης με τίτλο «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις» που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), επισήμανε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας, εντάσσεται και ο στόχος για τις Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις.

«Η επιδιωκόμενη Βιώσιμη Έξυπνη Ανάπτυξη των πόλεων, πρέπει να επιτευχθεί σε όρους οικονομικής σύγκλισης, κοινωνικής συνοχής, προστασίας περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά : «Για την επίτευξη αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτείται εξειδίκευση των στρατηγικών στο τοπικό επίπεδο με αντιμετώπιση των τοπικών αδυναμιών και αναγκών και παράλληλη ανάδειξη και αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ευκαιριών».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εστίασε στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στη συγκεκριμένη διαδικασία αλλά και στην επιδίωξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης, ενώ υπογράμμισε πως η ανάπτυξη προτύπου, θα επιτρέψει επίσης την αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων Στρατηγικών για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις κατά την διάρκεια του σχεδιασμού τους, για τη διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των πόλεων.

Ο κ. Πατούλης επικαλέστηκε τις αποφάσεις τους ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη το 2016, σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκε η δημιουργία πιστοποιημένων βάσεων δεικτών στο επίπεδο Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων, πόλεων – οικισμών, που θα ανταποκρίνονταν στις ιδιαιτερότητες / ομοιότητες μεταξύ των επιμέρους χωρικών ενοτήτων αλλά και ένα σαφές πλαίσιο για δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο επίπεδο των Δήμων, προς αποφυγή της γραφειοκρατίας αλλά και για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Παράλληλα σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια ομογενοποίηση των δεικτών του προτύπου και με άλλα συστήματα δεικτών, που είναι υποχρεωτικά για τους Δήμους, όπως οι δείκτες για τα Στρατηγικά Επιχειρησιακά μας Σχέδια ή οι δείκτες του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που είναι υποχρεωτικοί για επιμέρους χρηματοδοτούμενες δράσεις μας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης εξέφρασε την ευχή προτάσεις που θα διατυπωθούν για την «Ανάπτυξη Ελληνικού προτύπου, Βιώσιμης και Έξυπνης πόλη» να γίνουν αφορμή για συλλογικές θετικές προσπάθειες όλων μας για Βιώσιμες Έξυπνες πόλεις. 

 

Σχετικά αρχείαΧαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στην εκδήλωση με τίτλο «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»_1


Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στην εκδήλωση με τίτλο «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»_2

Μετάβαση στο περιεχόμενο