Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη στο 5ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: «Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, έναν ισότιμο της Κεντρικής Διοίκησης πυλώνα για την ανάπτυξη της χώρας»

 

Την ανάγκη ενεργότερης συνεργασίας των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δήμων και των Περιφερειών, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλης στο 5ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ στην Αθήνα.

Χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου σε παρέμβαση του μέσω skype, καθώς βρίσκεται στην Κίνα για τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του UCLG, επισήμανε ότι η Αυτοδιοίκηση έχει απλώσει ένα «δίχτυ κοινωνικής προστασίας», στους πολίτες που δοκιμάζονται από την κρίση.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, απαιτείται «η ουσιαστικότερη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διαχείριση και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, ως  αναπτυξιακός μοχλός αλλά και μέσο εξόδου από την κρίση».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε πως έφτασε η ώρα για  την Αυτοδιοίκηση προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες «αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε τόπου, τη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημείωσε, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ πρέπει να προχωρήσουν στη διαμόρφωση ενός Προγράμματος κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχους :

  • την αποτελεσματικότερη εξειδίκευση και αξιοποίηση των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020 και του «πακέτου Γιουνκέρ»,
  • τον συντονισμό των εκπροσώπων μας στα Ευρωπαϊκά όργανα και στα συλλογικά όργανα που συστήνουν σε εθνικό επίπεδο τα Υπουργεία,
  • τη συνεργασία των ομοειδών Επιτροπών της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ,
  • την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι το «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των Δήμων και των Περιφερειών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014–2020.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως απαιτείται κυρίως συνεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης για τη δρομολογούμενη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» και συνόψισε τα ζητήματα για τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν από κοινού προτάσεις στα εξής:

  • στην αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3852/2010 και στη διεύρυνση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  • στην καταστατική θέση των αιρετών και ιδίως στην άρση των κωλυμάτων και των ασυμβιβάστων,
  • στην προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και στη βελτίωση των θεσμών διαβαθμιδικής συνεργασίας,
  • στο εκλογικό σύστημα και στη βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πατούλης επαναδιατύπωσε τη θέση της ΚΕΔΕ για το εκλογικό σύστημα, υπογραμμίζοντας πως διαφωνεί με την προοπτικής της απλής αναλογικής «διότι αυτή οδηγεί στην πράξη σε ακυβερνησία και διάλυση των Δήμων».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε την πεποίθηση πως «οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, έναν ισότιμο της Κεντρικής Διοίκησης πυλώνα για την ανάπτυξη της χώρας μας και την κοινωνική συνοχή».

 

Σχετικά αρχείαΧαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη στο 5ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ_1

Μετάβαση στο περιεχόμενο