Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στην ετήσια εκδήλωση Bravo Sustainability Awards 2017

Print Friendly, PDF & Email

«Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πιστεύουμε ότι δε μπορεί να υπάρξει καμία ανάπτυξη αν δεν υπάρξει αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων από το  συγκεντρωτικό κράτος, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να σκεφτούμε εθνικά. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα του αύριο».

Αυτό επισήμανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην ετήσια εκδήλωση Bravo Sustainability  Awards 2017, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης. 

Όπως τόνισε στη συνέχεια «είναι εθνικό στοίχημα να καταφέρουμε ως κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειμένου να σταματήσει η ροή προς το εξωτερικό χιλιάδων νέων. Επιβάλλεται να δημιουργηθούν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις με στόχο την αποκέντρωση, την απλοποίηση και τη διαφάνεια. Μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη».

Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία μια σειρά από προϋποθέσεις προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη διαμόρφωση μιας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του κράτους με έμφαση στην αποκέντρωση και στην ενίσχυση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης, στην πάταξη της γραφειοκρατίας και των κάθε λογής διοικητικών εμποδίων, στη διασφάλιση επαρκών και σταθερών πόρων στη  διαχειριστική και επιχειρησιακή ενίσχυση των Δήμων μέσω εξειδικευμένων στελεχών και στη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης και σύγκλισης των μικρών Δήμων με τους μεγαλύτερους και συνήθως καλύτερα οργανωμένους.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και  αναδείχτηκαν οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από Επιχειρήσεις και Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Η ανάδειξη των Πρωτοβουλιών πραγματοποιήθηκε μέσω ενός καινοτόμου διαλόγου μεταξύ  200 κοινωνικών εταίρων και πάνω από 6.000 ενεργών πολιτών. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο