Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου»

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου». Προθεσμία Υποβολής Προσφορών έως Πέμπτη 20/12/2012 και ώρα 15:30.Περίληψη Διακήρυξης Αναλυτική Διακήρυξη Διευκρινίσεις αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου (10/12/2012)2η Διευκρίνηση αναφορικά με το Διαγωνισμό του έργου  Αριθμός αναφοράς […]

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια – εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια – εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, οδ. Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, την 5η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μΠερίληψη Διακήρυξης Προκήρυξη Διακήρυξης

Διαγωνισμός προμήθειας συστημάτων λογισμικού για την προστασία των υπολογιστών κλπ

Διαγωνισμός προμήθειας συστημάτων λογισμικού για την προστασία των υπολογιστών κλπΗμερομηνία: Πέμπτη 9/8/2012, Τόπος: Δημαρχείο Αμαρουσίου Περιληπτική διακήρυξη:http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/β40ζωψ9-3θκ Οροι διακήρυξης:http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/β41χωψ9-κκε

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του για την περίοδο 2011-2014

10 Ιουνίου 2011Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του για την περίοδο 2011-2014.Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης και το Τεύχος Διακήρυξης.Διευκρινιστικές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας για το έργο ‘Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου’

24 Ιανουαρίου 20111. Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας για το έργο ‘Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου’ 2. Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας για το έργο ‘Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου’  Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο ‘Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου’ μετατίθεται από […]

Τεύχος Διακήρυξης για το Έργο ‘Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε περιοχές του Δήμου Αμαρουσίου’

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010Περίληψη Διακήρυξης για το ‘Εργο ‘Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε περιοχές του Δήμου Αμαρουσίου’ Τεύχος Διακήρυξης για το Έργο ‘Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε περιοχές του Δήμου Αμαρουσίου’ Μελέτη Ελεγχόμενης Στάθμευσης1. Technical Report2. Appendix Cover3. Πίνακας Εσόδων – Δαπανών4. TR – COVER5. ZONES6. […]

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.’

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.’

Περίληψης όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.’

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010Επανάληψη περίληψης όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.’ Τεύχος επανάληψης διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.’

Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.’

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.’ Τεύχος διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.’

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: ‘Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου.’ Τεύχος Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνιμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ‘Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου.’ * 21 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ […]

Skip to content