Δημότες – Προκηρύξεις προσλήψεων

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Ο Δήμος Αμαρουσίου, θα προχωρήσει σε πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, που εδρεύει στο Μαρούσι, διάρκειας 8 μηνών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό […]

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τα μουσικά και καλλιτεχνικά τμήματα της Επiχείρησης

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξηςτου Δήμου Αμαρουσίου», προκειμένου να στελεχώσει τα Μουσικά, Καλλιτεχνικά κ.λπ. τμήματα και δραστηριότητές της με δασκάλους και καθηγητές για το  ακαδημαϊκό έτος (2012 – 2013), προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το σκοπό αυτόν. Οι ειδικότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών είναι οι ακόλουθες …Επιλέξτε για να […]

Ανακοινωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας του ΣΠΑΠ

8 Ιουλίου 2011Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).Επιλέξτε για να κατεβάσετε την ανακοίνωση

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ΠΕ Ιατρό Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθ.1/2011 για τη σύναψη (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ΠΕ Ιατρό Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου. Αιτήσεις από 18/3/2011 έως 28/3/2011. Επιλέξτε για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση Παράρτημα

Μετάβαση στο περιεχόμενο