Δημότες – Προκηρύξεις προσλήψεων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α (27/11/2017: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  “Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: Ενός (1) Π.Ε. Παιδιάτρων, δύο (2) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών , ενός (1) Τ.Ε. Εργοθεραπευτών και ενός (1) Δ.Ε.Νοσηλευτών, για την κάλυψη εποχικών ή […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 01/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ αναρτά αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης και αναλυτικής μοριοδότησης -βαθμολογίας των συμμετεχόντων στη διαδικασία Πρόσληψης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου για την ειδικότητα TΕ Διοικητικού – Λογιστικού (κωδ. θέσης 105), σε συνέχεια της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2017 της Επιχείρησης και της υπ΄αριθ. 105/09-08-2018 απόφασης του ΑΣΕΠ.   Σχετικά αρχεία […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 01/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ αναρτά αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων, καθώς και  πίνακες με την αναλυτική μοριοδότηση και βαθμολογία των συμμετεχόντων στη διαδικασία Πρόσληψης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός (κωδ. θέσεων 102, 103 και 104), σε συνέχεια της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2017 της […]

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη έως δεκαπέντε (15) ατόμων για την πλήρωση θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους ,για την περίοδο 2018-2019.   Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής […]

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Τμημάτων

28-09-2018: Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Τμημάτων Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1207/16-07-2018 σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου. Ημερομηνία έναρξης υποβολή αιτήσεων: 11/05/2018 Ημερομηνία λήξης υποβολή αιτήσεων: 21/05/2018   Σχετικά αρχεία Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου Αίτηση για Άσκηση Υποψήφιων Δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου Ονόματα ασκούμενων δικηγόρων

Ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017, σύμφωνα με την με υπ’ αριθμ.365/2018 Απόφαση του ΑΣΕΠ, των ειδικοτήτων ΔΕ Μαγείρων (κωδ.θέσης 103) και ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (κωδ.θέσης 104)

Επισυνάπτονται οι αναθεωρημένοι πίνακες κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017, σύμφωνα με την με υπ’ αριθμ.365/2018 Απόφαση του ΑΣΕΠ, των ειδικοτήτων ΔΕ Μαγείρων (κωδ.θέσης 103) και ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (κωδ.θέσης 104).Οι νέοι πίνακες αντικαθιστούν τους παλαιότερους που περιλαβάνονται στην αρχική ανάρτηση της προκύρηξης Πατήστε εδώ για να δείτε την αρχική ανάρτηση της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017   Σχετικά αρχεία […]

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α [Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα 20/6/2018]

​ ​ Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών έως 31/08/2018 στο πλαίσιο του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”.    Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 13/4/2018 Ημερομηνία  λήξης […]

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. [Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα 29/5/2018]

08/06/2018 Αναρτήθηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ο αναμορφωμένος πίνακας επιτυχόντων της ανωτέρω κατηγορίας, καθώς και τα πρακτικά ανάρτησης του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης και επιτυχόντων: ​α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ γ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ​δ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ​   Το Ν.Π.Δ.Δ. […]

Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων

Νεότερη Ενημέρωση 02-04-2018   H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ εγκρίνει την κατάρτιση και έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη µε  συµβάσεις µίσθωσης έργου ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 244/28-02- 2018 σχετικής προκήρυξης της Επιχείρησης. Οι καθηγητές των ανωτέρω οριστικών πινάκων θα καλεστούν με βάση και τις […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο