Δημότες – Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημ.Επιτροπή Διαβούλευσης

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημ.Επιτροπή Διαβούλευσης

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

29/10/2014Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού ανάθεσης μελετών με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 16/09/2014Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων 12/09/2014Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης μελών της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Εξειδικευμένης Υποστήριξης του Δήμου.  

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής : Υποβολή στοιχείων για σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ. 145026/10-01-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 31/Β/2014) σχετικά με τη «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», παρακαλούνται οι δικαιούχοι άδειας χρήσης νερού σε σημεία υδροληψίας (γεώτρηση, πηγάδι), τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, να προσέλθουν στη Δ/νση […]

Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές – Ευρωεκλογές 2014

22/05/2014_105066Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 – Συγκέντρωση και μετάδοση αποτελεσμάτων. 21-05-2014_20839Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων την Κυριακή 25 Μαΐου 2014: α) των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και β) των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.20-05-14_102109Διενέργεια […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο