Δημότες – Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου

Υπηρεσία Δόμησης-Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την περιοχή «Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου

           Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε σε δύο (2) συνεχείς δημοσιεύσεις την παρακάτω ανακοίνωση και να μας στείλετε τέσσερα (4) φύλλα εφημερίδων ανά δημοσίευση.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Έχοντας υπόψη: Το υπ΄αρ. πρωτ. 10026/5-7-2016 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δ.Α. 31193/11-7-2016) Το υπ΄αρ. πρωτ. 219658/16/3-2-2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δ.Α. 6166/8-2-2017) Την υπ. αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ Δ.Ι. ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

           Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε σε δύο (2) συνεχείς δημοσιεύσεις την παρακάτω ανακοίνωση και να μας στείλετε τέσσερα (4) φύλλα εφημερίδων ανά δημοσίευση.                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η     Καλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της «υπό ένταξη στο σχέδιο» περιοχής «ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» του Δήμου Αμαρουσίου, να προσέλθουν […]

Διαδικασία κλήρωσης μελών που θα διεξαχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, σύμφωνα με το Ν 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις σχετικές διατάξεις

  Σχετικά αρχεία Διαδικασία κλήρωσης μελών που θα διεξαχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, σύμφωνα με το Ν 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις σχετικές διατάξεις

Παραχώρηση Θέσεων Περιπτέρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Σε συνέχεια της προκήρυξης που αφορά «Παραχώρηση θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Αμαρουσίου», με αριθμ. πρωτ. 021120/12-05-2016 για μια θέση περιπτέρου επί της οδού Καποδιστρίου 20   Για το έγγραφο πατήστε εδώ

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τη Διενέργεα Κλήρωσης για τη Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Διενέργειας Διαδικασίων Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 9.00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων.   Επισύναπτεται η ανακοίνωση της Δ/νση Τεχνικών Έργων.   Σχετικά αρχεία Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τη Διενέργεα […]

Δράσεις Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων

​Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής και ευαισθησίας και σε συμμόρφωση με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει ξεχωριστή συλλογή διαφόρων υλικών, σε συνεργασία με αντίστοιχους αδειοδοτημένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα, η εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου μας περιλαμβάνει τις ακόλουθες δώδεκα κατηγορίες […]

Ανακοίνωση για την Διεξαγωγή της Θρησκευτικής Εμποροπανηγυρεως των Αγίων Αναργύρων στις 30-10-2016 & 01-11-2016

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.    Σχετικά αρχεία Ανακοίνωση για την Διεξαγωγή της Θρησκευτικής Εμποροπανηγυρεως των Αγίων Αναργύρων στις 30-10-2016 & 01-11-2016

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής : Ανακοίνωση για την διεξαγωγή της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως των Αγίων Αναργύρων στις 31-10-2016 & 01-11-2016

Σας ανακοινώνουμε ότι η  1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ, για την επιλογή των θέσεων για την εμποροπανήγυρη των Αγίων Αναργύρων στις 31-10-2016 και 01-11-2016 πρόκειται να διεξαχθεί, την Τρίτη 11-10-2016  και ώρα 10:00, εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, που θα διενεργηθεί μεταξύ εκείνων που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα την αίτηση.   Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν στη κλήρωση. […]

Δημοσίευση Στοιχείων Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2015

Με την 274/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Απολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015. Πατήστε εδώ για τη προβολή του Απολογισμού. 

Ανακοίνωση Κ.Ε.Π. – Προσωρινό ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΣΧΑ Κεντρικο ΚΕΠ & Παράρτημα Μεσογείων  Δεν θα λειτουργήσουν τις παρακάτω ημέρες: Μ.Πέμπτη 13/4/2017 Μ.Παρασκευή 14/4/2017 Μ.Σάββατο 15/4/2017 Δευτέρα 17/4/2017      

Μετάβαση στο περιεχόμενο