Δημότες – Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.-Διαγωνισμού Μελέτης

  Σχετικά αρχεία Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.-Διαγωνισμού Μελέτης

Αντικατάσταση τακτικού μέλους ( Μηχανικός Δήμου Αμαρουσίου ) της με αριθμ. 45/07.02.2018 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στην συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης – καταλληλότητας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου στις11 Μαίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικού μέλους, που θα συγκροτήσει την επιτροπή εκτίμησης – καταλληλότητας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018 Επισύναπτεται η ανακοίνωση της  Διεύθυνσης Δημοτικής […]

Κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή εκτίμησης – καταλληλότητας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018

Μαρούσι, 30/01/2018 Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου στις 2 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή εκτίμησης – καταλληλότητας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018 […]

Ενημέρωση για τη διαδικασία απαλλαγής καταβολής ΤΑΠ για ανοιχτές θέσεις στάθμευσης ισογείου-πυλωτής

Σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από το ΥΠ.ΕΣ., σας ενημερώνουμε ότι πλέον οι ανοιχτές θέσεις στάθμευσης ισογείου- πυλωτής δεν υπόκεινται σε καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας του ν.2130/1993.Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται στο συννημένο αρχείο     Σχετικά αρχεία Ενημέρωση για τη διαδικασία απαλλαγής καταβολής ΤΑΠ για ανοιχτές θέσεις στάθμευσης ισογείου-πυλωτής

Ανακοίνωση για το Μητρώο Πολιτών

Παρακαλούνται οι πολίτες για οποιαδήποτε δήλωση ή μεταβολή σε Ληξιαρχικές Πράξεις ή ενημέρωση Δημοτολογίων να προσέλθουν στην υπηρεσία μετά τις 25/1/2018 λόγω εσωτερικών εργασιών των υπηρεσιών. Με την 1/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν.Δ/νση Εσωτερικών & Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης, Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, σχετικά με το Μητρώο Πολιτών ορίζεται: 1. Για το Τμήμα Ληξιαρχείου  Από την 16η Ιανουαρίου […]

Διαδικασία κλήρωσης μελών που θα διεξαχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαδικασία κλήρωσης μελών που θα διεξαχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει   Σχετικά αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ενημέρωση για τη διαδικασία απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών σε ακίνητα που δε χρησιμοποιούνται και έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης τους

 26/09/2018 Ενημέρωση για τη διαδικασία απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών σε ακίνητα που δε χρησιμοποιούνται και έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης τους Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 σας ενημερώνουμε ότι τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Για την […]

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & Ν.Π.Δ.Δ. 2016

  Σχετικά αρχεία Απολογισμός Υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου 2016 Απολογισμός ΝΠΔΔ Δήμου Αμαρουσίου 2016

Διαδικασία κλήρωσης μελών που θα διεξαχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύνοψης δημοσίων συμβάσεων μελετών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις σχετικές διατάξεις.

  Σχετικά αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο