Ας σταματήσει επιτέλους ο κύριος Μαγιάκης τη μικροπολιτική και ας δει κατάματα τις αλήθειες όπως δημοσιεύονται χρόνια!!

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Σπ. Σταθούλη, αναφορικά με την Αναπτυξιακή Α.Ε.  

 

 

Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενότητα Ανατροπή και Έργο  για το Μαρούσι» αναφορικά με την  Αναπτυξιακή Α.Ε., ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σπύρος Σταθούλης έχει να επισημάνει α παρακάτω:

Αλήθεια 1η

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), καθώς και του Κ.Ν.2190/1920 περί Α.Ε., με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου

Αλήθεια 2η

Η Εταιρεία λειτούργησε όλα τα χρόνια σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, εκδίδοντας  και δημοσιεύοντας κάθε χρόνο ισολογισμό που ελέγχονταν ως προς την ορθότητα των δεδομένων του, τόσο από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, όσο και από την αρμόδια διεύθυνση Α.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.

Αλήθεια 3η

Η εταιρεία λειτούργησε τα προγράμματα αθλητισμού – πολιτισμού τα έτη 2013 2014-2015, με πλήρη επιτυχία και διαφάνεια!! Έλαβε δε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτεύουσες αρχές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργεία, ΑΣΕΠ κ.λ.π.) για τις προσλήψεις και τις συμβάσεις των ωρομίσθιων δασκάλων και καθηγητών που υλοποίησαν τα προγράμματα!!

Αλήθεια 4η

Για τα τρία έτη που λειτούργησε η εταιρεία τα αθλητικά και τα πολιτιστικά προγράμματα μέσω διαφανών διαδικασιών όπως προέβλεπε ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων και το καταστατικό της, από τον εξορθολογισμό εξόδων και δαπανών εξοικονόμησε στο δήμο Αμαρουσιου πάνω από 2.500.000 ευρώ

Ποσό που σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάρυνε τους προϋπολογισμούς του Δημου!!

Αλήθεια 5η

Ο Δήμος μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του θα προβεί σε επιπλέον έλεγχο νομιμότητας των δαπανών που έχει αναλάβει, σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό και τον εγκεκριμένο κανονισμό οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και όλα τα εντάλματα δαπανών πριν πληρωθούν θα αποσταλούν στο ελεγκτικό συνέδριο για προληπτικό έλεγχο δαπανών!! Οι παραπάνω διαδικασίες θα πιστοποιήσουν και με το παραπάνω την ορθή τήρηση των διαδικασιών από μέρους της αναπτυξιακής!!

Ας ξανακάνει ο κύριος Μαγιάκης τα μαθηματικά να υπολογίσει το όφελος των δημοτών από τη λειτουργία της αναπτυξιακής, 

Και ας αναζητήσει τους υπεύθυνους για το θεσμικό πλαίσιο που έδινε στην αναπτυξιακή αρμοδιότητες χωρίς πόρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο