Αποδοχή του αιτήματος της Κ.Ε.Δ.Ε. για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων στα Μέτρα 321 και 322 του Προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» .

Print Friendly, PDF & Email

Μετά από αίτημα που διατύπωσε η Κ.Ε.Δ.Ε. μέσω του Προέδρου της Γ. Πατούλη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π. Κουκουλόπουλο, δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτημάτων στα Μέτρα 321 και 322 του Προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013».
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τα Μέτρα απευθύνονται σε δικαιούχους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού για περιοχές οι οποίες δεν ανήκουν στον αστικό ιστό, αφορά δηλαδή αποκλειστικά Δήμους περιφερειακούς . Η πλειοψηφία των Δήμων αυτών είναι σήμερα υπο-στελεχωμένη όσον αφορά την Τεχνική Υπηρεσία  και το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτεί την εκπόνηση μελετών και ενεργειών,  που αδυνατούν οι Δήμοι να ολοκληρώσουν εντός της αρχικής προθεσμίας που απαιτείτο.

Η παράταση κατά τρεις εβδομάδες της καταληκτικής ημερομηνίας δίνει λύση στο πρόβλημα και θα επιτρέψει στους Δήμους να συμμετάσχουν στο σημαντικό αυτό πρόγραμμα, που χρηματοδοτεί σημαντικά έργα για τις τοπικές κοινωνίες.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης έκανε την παρακάτω δήλωση:
« Θέλω να ευχαριστήσω τον Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Π. Κουκουλόπουλο για την άμεση και θετική ανταπόκρισή του στο αίτημα που διατυπώσαμε ως Κ.Ε.Δ.Ε., να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτημάτων σε ένα Πρόγραμμα που αφορά κυρίως αγροτικούς- περιφερειακούς Δήμους. Πλέον με την παράταση αυτή «λύνονται τα χέρια» των συγκεκριμένων Ο.Τ.Α. και μπορούν να προγραμματίσουν με άνεση και να διεκδικήσουν μέσα από το Πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013»,  την απαραίτητη χρηματοδότηση για έργα χρήσιμα στις τοπικές τους κοινωνίες».

Μετάβαση στο περιεχόμενο