Αποδοχή του αιτήματος της ΚΕΔΕ για παράταση του Προγράμματος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Print Friendly, PDF & Email

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης,  μετά  την αποδοχή του αιτήματος της ΚΕΔΕ για την παράταση του Προγράμματος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, αλλά και τη δέσμευση για ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ, γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών όλων των Δήμων, απέστειλε επιστολή προς όλους τους Δήμους και τις ΠΕΔ της χώρας, με την οποία τους καλεί να συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτυχία του θεσμού, συνεργαζόμενοι με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
 

Προς τους

Δήμους  & τις ΠΕΔ                                                Αθήνα, 13/5/2015

της Χώρας                                                              Αρ. Πρωτ.:1300

 

Θέμα: Αποδοχή του αιτήματος της ΚΕΔΕ για παράταση του Προγράμματος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες η εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα μας αναπτύσσεται με αλματώδη βήματα και εξελίσσεται σε νευραλγικό θεσμό της κοινωνίας.

Τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, αποτελούν την πλέον αναγνωρίσιμη δομή παροχής Δια Βίου Μάθησης.

Ανταποκρινόμενα στην ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη για διαρκή κατάρτιση και κοινωνικό εκσυγχρονισμό, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής στάσης στη μάθηση και την ενίσχυση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ικανότητα ευελιξίας και προσαρμογής στις σύγχρονες γνωστικές απαιτήσεις και δεξιότητες των εργαζομένων, διασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή ανέργων, ημιαπασχολούμενων και ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Επιπλέον, εκτός από τη διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας, παράγουν πολλαπλά οφέλη οικονομικού χαρακτήρα με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσω της αγοράς όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και οφέλη κοινωνικού χαρακτήρα, μέσω της ισότιμης πρόσβασης στη Δια Βίου Μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Στα περισσότερα από 100 προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 194.623 πολίτες και στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα, οι απασχολούμενοι (στελέχη, εκπαιδευτές, κλπ) προσεγγίζουν τις 6.500, διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα και εξειδικευμένα προσόντα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα των Κ.Δ.Β.Μ υλοποιείται μέσα από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Μέχρι όμως την ένταξη του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κρίναμε ως επιβεβλημένη την παράταση λειτουργίας του, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, καθώς θεωρούμε πως μία διακοπή σε αυτή τη φάση του έργου, θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και θα υπονομεύσει το θεσμό, όπως συνέβη με το κλείσιμο των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2011), όταν η χώρα έμεινε για δύο έτη χωρίς εκπαίδευση ενηλίκων, με εμφανείς τις συνέπειες για την κοινωνία σε καιρό κρίσης.
 

Στο πλαίσιο αυτό, με την επιστολή μας στις 27/3/2015, επισημάναμε τον άμεσο κίνδυνο που απειλεί τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πολιτών και ζητήσαμε τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την παράταση του έργου των Κ.Δ.Β.Μ.
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κύριος Παναγιώτης Μανούρης, με επιστολή του αποδέχθηκε την πρότασή μας και αφού αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Νεολαίας και της Παιδείας, μας ενημέρωσε ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε άμεσα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τα προγράμματα καταρχήν να παραταθούν και στη συνέχεια να περάσουν στο νέο στάδιο υλοποίησης μετά την εξειδίκευση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.
 

Συνάδελφοι,

Μετά από την παραπάνω θετική εξέλιξη για τη συνέχιση των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης, αλλά και τη δέσμευση για ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ, γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών όλων των Δήμων, σας καλώ να συμβάλετε αποφασιστικά στην επιτυχία του θεσμού συνεργαζόμενοι με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Μετάβαση στο περιεχόμενο