Απάντηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη σε ερώτηση για το Άλσος Μιμικόπουλου

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ, κ. Αθανάσιος Πλεύρης της Α΄ Αθηνών  και κ. ʼδωνις Γεωργιάδης της Β΄ Αθηνών με θέμα:«Προστασία του ʼλσους Μιμικόπουλου στον Παράδεισο Αμαρουσίου» ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης απάντησε τα παρακάτω:

Από την επομένη της εκλογής της νέας διοίκησης του Δήμου, η τελευταία προέβη σε όλες τις απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειές για τη φύλαξη, συντήρηση και διατήρηση του χώρου στο κτήμα Μιμικόπουλου, οι οποίες και απέβησαν όλες άκαρπες εξαιτίας της έλλειψης περίφραξης. Ωστόσο ο Δήμος μας δεν σταμάτησε λεπτό μέχρι σήμερα να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, που εγκυμονεί η συστηματική καταπάτησή του και η χρησιμοποίησή του ως αποθηκευτικού χώρου εναπόθεσης μπαζών και απορριμμάτων, με τις όποιες επιζήμιες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο συνέπειες.

Με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση η νομική μας υπηρεσία, κατόπιν εντολής, ερεύνησε σχετικά και ζήτησε εγγράφως από τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής – Δασαρχείο Πεντέλης, την έγκριση για την περίφραξη και αποκατάσταση του χώρου πρασίνου, με ίδια μέσα και δαπάνες, ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης της διαμορφωμένης κατάστασης, εκπονώντας συγχρόνως και τη σχετική μελέτη.

Έτσι, με αίτηση του Δήμου μας (αρ.πρωτ. 8453/2008) συνοδευόμενη από μελέτη Δασοπόνου της Υπηρεσίας μας, προς τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής (Δασαρχείο Πεντέλης), ζητήθηκε να μας επιτραπεί η περίφραξη στο Κτήμα Μιμικόπουλου.

Στις αρχές του 2009 η εν λόγω μελέτη ενεκρίθη καταρχήν από το Δασαρχείο Πεντέλης με το με αρ. πρωτ. 3337/2009 έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, στη συνέχεια όμως η τελευταία, την επέστρεψε στο Δήμο μας θέτοντας επιπρόσθετες διαδικαστικές προϋποθέσεις.             
Ο Δήμος εναρμονίστηκε με τις νέες αυτές απαιτήσεις και  επανεκκίνησε την όλη διαδικασία. Ειδικότερα επανεκατέθεσε την εναρμονισμένη μελέτη στο Δασαρχείο Πεντέλης, το οποίο μετά την έγκρισή του την απέστειλε εκ νέου στη Γενική Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, η οποία αυτή με τη σειρά της, αφού την ενέκρινε τη διαβίβασε στη Διεύθυνση Δασών της Περιφερείας Αττικής, όπου η τελευταία με την με αριθμό 2185/21.07.2009 απόφασή της ενέκρινε τη  μελέτη, όπως αυτή εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενεκρίθη από αυτό και σήμερα ο Δήμος έχει εκπονήσει και έχει καταθέσει στο Δασαρχείο Πεντέλης σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την περίφραξη και αποκατάσταση του χώρου. Στη συνέχεια, το Δασαρχείο Πεντέλης, με το 6448/2009 έγγραφό του απέστειλε περαιτέρω, το προαναφερόμενο σχέδιο της σύμβασης στη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής, προκειμένου η τελευταία να εκφράσει τις απόψεις της. 

Επί της ουσίας της εγκρίσεως των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, θα πρέπει δε να αναφέρουμε τα εξής :


1. Η μελέτη μας αφορά σε ένα  ολοκληρωμένο έργο προστασίας και αναβάθμισης του χώρου που περιλαμβάνει την εκτέλεση έργων, που αφορούν κυρίως στον καθαρισμό και αποκομιδή μπαζών, την περίφραξη, δενδροφύτευση, τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και γενικότερα προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, με ήπιας μορφής επεμβάσεις, που στοχεύουν στην ανάδειξη και προστασία των στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς και ειδικότερα :

• Εργασίες περίφραξης του κτήματος και κατασκευή εισόδων.
• Καθαρισμό από οικοδομικά απορρίμματα.
• Εργασίες πρασίνου και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση.
• Εργασίες που θα γίνουν στην περιοχή με φυτοκάλυψη, ήτοι καθαρισμός και συμπληρωματικές φυτεύσεις με θάμνους.
• Εργασίες για την αναδάσωση των χερσαίων τμημάτων του κτήματος, στα οποία θα ληφθούν και ειδικά αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπως φρεζάρισμα και προσθήκη κηπευτικού χώματος.
• Εργασίες συντήρησης πρασίνου, όπως άρδευση για τις νέες φυτεύσεις, λίπανση και βοτάνισμα.
• Εργασίες αντιπυρικής προστασίας, όπως τοποθέτηση κρουνών και πυροφυλακίου.
• Εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού δασικής αναψυχής, ήτοι τοποθέτηση 10 (δέκα) καθιστικών, κάδοι απορριμμάτων, κατασκευή πέτρινης βρύσης και τοποθέτηση επτά (7) φωτιστικών LED στο κεντρικό μονοπάτι.

2. Η έκταση των 38.269 τ.μ, ξεκάθαρα αναφέρεται ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία ισχύει το μαχητό τεκμήριο κυριότητάς του.

3. Τα τμήματα με ΚΑΕΚ 0501422290014/01/0 και 050142229006/0/0 εμβαδού 3.532 τ.μ ανήκουν σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο στο Δήμο Αμαρουσίου.

4. Για τις εργασίες αναδάσωσης στο Ο.Τ 522 εμβαδού 9.140 τ.μ, η έγκριση απαιτεί επιπλέον τη γραπτή συναίνεση των ιδιοκτητών, καθότι οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν εάν υπάρχει ιδιοκτήτης και ποιος είναι αυτός. Επειδή λοιπόν ο Δήμος γνωρίζει ότι η προαναφερόμενη έκταση είναι αγνώστου, ζητήσαμε από τη Γενική Διεύθυνση Δασών Περιφερείας Αττικής την απάλειψη της προϋπόθεσης αυτής και αναμένουμε την απάντησή της. 

Όπως με σαφήνεια προκύπτει εκ των ανωτέρω, έχουμε να κάνουμε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και σήμερα η εν λόγω μελέτη, ναι μεν έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όμως εκκρεμεί για την υλοποίησή της, η σύναψη της προγραμματικής συμφωνίας του Δήμου μας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο