Απάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου Β. Κόκκαλη, στην ανακοίνωση της ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου Μ. Διακολιού

Print Friendly, PDF & Email

Αναφορικά με την παρέμβασή σας για το έργο της Φραγκοκλησιάς και της Βιοκλιματικής αναφέρουμε και πάλι, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, πως η εκτέλεση όλων των δημοσίων έργων στο Δήμο μας πραγματοποιείται πάντα στο πλαίσιο των αρχών της νομιμότητας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης και στις οποίες υπακούει απαρέγκλιτα η Διοίκηση του Δήμου μας.

Για την απάντηση στα τεθέντα ερωτήματα, σας παραπέμπουμε στο από 6.9.2016 δελτίο τύπου όπου αναφερόμαστε αναλυτικά και συγκεκριμένα  στο ζήτημα, ανεξαρτήτως εάν επιλεκτικά απομονώσατε κάποιες φράσεις γενικού περιεχομένου προς δημιουργία εντυπώσεων

 Σε κάθε δε περίπτωση, τα θεσμικά ζητήματα συζητούνται από το κορυφαίο όργανο της Διοίκησης του Δήμου μας, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, του οποίου είστε ενεργό μέλος, ως εκ τούτου έχετε κάθε δικαίωμα παρέμβασης κατά τις Συνεδριάσεις του, ως ο νόμος ορίζει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο