Απάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου Β. Κόκκαλη στην ανακοίνωση του Συλλόγου Παραδείσου

Print Friendly, PDF & Email

Αγαπητές κ.κ. Πρόεδρε και Γραμματέα,

Πρώτον: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Διοίκηση Πατούλη είναι πάντα ανοικτή στο διάλογο με τους πολίτες και τους συλλόγους της πόλης. Όπως μάλιστα και εσείς παραδέχεστε στην ανακοίνωσή σας, βελτιώσεις που πρότεινε ο Σύλλογος συμπεριελήφθησαν στο έργο, η δε αναφορά σας περί προχειρότητας στο εν λόγω έργο είναι αναληθής και ανακριβής.

Δεύτερον: Υπάρχει  κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Παραδείσου, εγκεκριμένη από το 2013. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής προβλεπόταν δρομολόγιο δημοτικής συγκοινωνίας, το οποίο εφαρμόστηκε επί 2μηνο, δυστυχώς χωρίς θετικά αποτελέσματα, καθώς δεν υπήρχαν επιβάτες σε αυτή τη γραμμή.
Στη νέα επικαιροποιημένη μελέτη θα επανεξετασθεί πάντως το θέμα αυτό. Και ιδιαίτερα οι προελεύσεις των μετακινήσεων των εργαζομένων στον Παράδεισο, καθώς και το ίδιο το δρομολόγιο της γραμμής.
Στη μελέτη του 2013 προβλεπόταν επίσης κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων, ο οποίος θα καταβληθεί προσπάθεια να εφαρμοστεί το συντομότερο.

Τρίτον: Το έργο αναμένεται να τελειώσει στα τέλη του επόμενου μήνα. Οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας επιβλέπουν κατά τον καλύτερο τρόπο την υλοποίηση του έργου και ενεργούν σχετικά, προκειμένου να υλοποιηθεί. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε κακοτεχνία ή παράλειψη είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να την θεραπεύσει, σύμφωνα με το νόμο και τη σύμβαση.    

Όσον αφορά στις οριζόντιες διαγραμμίσεις των διαβάσεων πέριξ των σχολικών μονάδων, η Τεχνική Υπηρεσία έχει δρομολογήσει μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους την υλοποίηση του έργου αυτού.           

Τέταρτον: Οι θέσεις  στάθμευσης στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη επικαιροποιημένης μελέτης θα καταβληθεί προσπάθεια να αυξηθούν από τις αρχικά 14 προβλεφθείσες. Ήδη, έχουν κατασκευασθεί επιπλέον θέσεις στο πρώτο τμήμα της οδού Παραδείσου και μετά την διάνοιξη του συνόλου της οδού θα δημιουργηθούν και άλλες.

Πέμπτον:  Για τα ρυμοτομούμενα τμήματα που δεν έχει συνταχθεί πράξη αναλογισμού και δεν έχουν αποδοθεί οι αποζημιώσεις δεν μπορούν να γίνουν διανοίξεις.

Θα είμαστε σε συνεχή συνεννόηση μαζί σας για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής, σε πλαίσια  συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης προτάσεων, όπως επίσης  είμαστε ανοικτοί να συζητήσουμε τα θέματα του Παραδείσου σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο