Απάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας Έργων και Μελετών κ. Βασίλη Κόκκαλη στην ανάρτηση του Συλλόγου Πολυδρόσου για τα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής

Print Friendly, PDF & Email

Απαντώντας στις επισημάνσεις – ερωτήματα του Συλλόγου Πολυδρόσου για τα αντιπλημμυρικά έργα, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:

  • H Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου, ως επιβλέπουσα αρχή, είναι αυτή που θα διασφαλίσει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες μελέτες και δεν θα επιτρέψει καμία έκπτωση στην ποιότητα.
  • Η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης είναι προτεραιότητα για την Διοίκηση Πατούλη και στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την σύνταξη της μελέτης, την επικύρωσή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και την κατάθεσή του φακέλου στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι άλλωστε αρμόδια εκ του Νόμου για την χρηματοδότηση του έργου. Εκ των υστέρων πληροφορούμαστε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου εκφράζει τις επιφυλάξεις της προς την Περιφέρεια ως προς την αποσπασματικότητα του έργου, χωρίς ωστόσο να έχει απευθυνθεί εγκαίρως στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου ως όφειλε να το κάνει.

Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη ήταν, είναι, θα είναι η στόχευση της πολιτικής της Διοίκησης Πατούλη.  Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωή των κατοίκων της πόλης μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο