Απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Σ. Σταθούλη στην τοποθέτηση του Λ. Μαγιάκη για τον προϋπολογισμό του 2015

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή τα όσα υποστηρίζει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Αμαρουσίου, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω:

1. Η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, και ο προϋπολογισμός έτους 2015, έκλεισε όπως είχε οριστεί στο Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης), χωρίς καμία ουσιαστική απόκλιση.

2. Το χρηματικό υπόλοιπο στις 31.12.2015 ανερχόταν στο ποσό των 22.628.189,09 € και αφορούσε τακτικά, έκτακτα ανειδίκευτα και έκτακτα ειδικευμένα ποσά. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα επενδυθεί κατά την διάρκεια του 2016 σε επενδύσεις και κυρίως σε επενδύσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα.

3. Ο Δήμος Αμαρουσίου δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά επιτελεί κοινωνικό έργο, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, εργαζόμενες οικογένειες, κλπ.

4. Πράγματι οι οφειλές προς τον Δήμο ανέρχονται στο ποσό των 42.939.183,84 €. Το ποσό αυτό δεν δημιουργήθηκε στη διάρκεια της θητείας της σημερινής Διοίκησης, αλλά ανάγεται σε πολλές δεκαετίες πίσω και αφορά, όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, κυρίως σε χρέη διαφημιστικών εταιρειών, οι οποίες δεν είχαν εμφανή περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα, σήμερα δεν υπάρχουν.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) μέχρι σήμερα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την είσπραξή τους. Επισημαίνω ότι το έργο της είσπραξης των εσόδων μας δυσχεραίνεται επιπλέον και από τη σημερινή συγκυρία και την αδυναμία χιλιάδων συμπολιτών μας να ανταποκριθούν, λόγω της οικονομικής κρίσης.

5. Δεν υπάρχει καμία υστέρηση στην επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων. Στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του ο Δήμος μας τα χρηματοδότησε για να επιτελέσουν τους σκοπούς τους. Κάτι που έγινε και γίνεται με επιτυχία.

Κάποιοι ξεχνούν ότι στο Δήμο μας όλα αυτά τα χρόνια δεν καταργήσαμε ούτε μια υπηρεσία, παρά την οικονομική κρίση, αντίθετα, ενισχύσαμε το δίκτυο κοινωνικής προστασίας προς τους αδύναμους συμπολίτες μας.

6. Πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια οι οφειλές προς τρίτους ανέρχονταν σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χρέη που έρχονταν από τις προηγούμενες διοικήσεις. Αυτά τα χρέη του χθες αποπληρώθηκαν η ρυθμίστηκαν σε βάθος χρόνου.  Σήμερα με την χρηστή διοίκηση που εφαρμόζουμε, οι υποχρεώσεις σε τρίτους ανέρχονται περίπου σε 4.000.000,00 € και μάλιστα αυτές αφορούν τιμολογήσεις που έγιναν κυρίως τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2015.

Ως γνωστόν, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη τον Φεβρουάριο του 2016 και ο ονομαζόμενος πίνακας οφειλών τον Απρίλιο του 2016.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την χρονική καθυστέρηση της εκκαθάρισης των υποχρεώσεων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν, ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη μεγάλη ρευστότητα του Δήμου μας σήμερα, στοιχείο της οικονομικής του υγείας.

7. Οι δανειακές μας υποχρεώσεις σήμερα  εξυπηρετούνται κανονικά, ο Δήμος μας βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τράπεζες Εθνική και Πειραιώς, για κάποια δάνεια των προηγούμενων Διοικήσεων, που πρέπει να ρυθμιστούν και σύντομα προσδοκούμε ότι θα έχουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις για αυτά.

Τέλος, ο Ισολογισμός καταρτίζεται και σύντομα θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο