Απάντηση της Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου στο Σωματείο Εργαζομένων

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου έμπρακτα έχει αποδείξει ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων   

 

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου αναφορικά με την καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους, η Διοίκηση του Δήμου τονίζει ότι, όπως πάντα,  βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων υποστηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους, το ίδιο έχει πράξει και για το συγκεκριμένο θέμα.                 

Ειδικότερα:

1.Με εισήγησή της  Διοίκησης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους. Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι από τους ελάχιστους Δήμους που άμεσα και εμπρόθεσμα προχώρησε τη διαδικασία με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Η πίστωση του ποσού εγγράφηκε στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με κωδικό 20-6063.004 με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων» (Ν.4483/2017 ΑΡΘΡ. 97), με το ποσόν των 120.000 ευρώ.  

3.Η ανωτέρω αναμόρφωση δεν έχει έως και σήμερα εγκριθεί από την Περιφέρεια, με αποτέλεσμα η πίστωση του ανωτέρου ποσού να μεταφέρεται στη 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2018.

4. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει, ότι η Διοίκηση έπραξε έγκαιρα όλα όσα προβλέπονται εκ του νόμου, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα των δικαιούχων εργαζόμενων, όπως, θα συνεχίσει να πράττει μέχρι την οριστική τακτοποίηση και την απόδοση των χρημάτων στους δικαιούχους.

5. Η Διοίκηση του Δήμου όλα τα χρόνια έχει οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους εργαζόμενους και όσα ανακριβή αναφέρονται στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
 Πάντοτε, εξάλλου, η Διοίκηση με έργα στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων, όπως αποδεικνύεται από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ακόμη περισσότερο από την στήριξη των αιρετών του Δήμου προς τους εργαζόμενους στους δικαστικούς τους αγώνες για την παραμονή τους στο Δήμο.           

Σημειώνεται επίσης ότι η Διοίκηση σκοπεύει άμεσα να προβεί σε ενέργειες για την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης που αφορά στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τα προηγούμενα έτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο