Απάντηση στην ανακοίνωση του κ. Μαγιάκη, για τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου της αντιπολίτευσης κ. Λευτέρη Μαγιάκη, και τον ισχυρισμό του για «μεθοδεύσεις της Οικονομικής Επιτροπής» και «βιασύνη» του Δημάρχου Αμαρουσίου να υπογράψει τη σύμβαση για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κοκκινιά, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:


Πρώτον, πράγματι ο Δήμαρχος βιάζεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός έργου, που θα ανακουφίσει δεκάδες οικογένειες της πόλης. Κι έτσι θα έπρεπε να βιάζονται όλοι όσοι διαχειρίζονται τις δημόσιες υποθέσεις, γιατί τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν άμεσες λύσεις. Ο κ. Μαγιάκης, έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει πως έχουμε περιθώρια για χάσιμο χρόνου, δεν μοιράζεται όμως την ίδια άποψη και η Διοίκηση του Δήμου.


Δεύτερον, παρά τα όσα αναφέρει, η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΕ υπεγράφη την 1/3/2012, μετά την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του διαγωνισμού και χωρίς να εκκρεμεί προσφυγή του εργολάβου ούτε ενώπιον δικαστηρίου ούτε ενώπιον διοικητικής Αρχής. Εξάλλου, ακόμη κι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ουδέποτε κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου, ούτε καν από τον ίδιο τον εργολάβο, η σχετική προσφυγή, προκειμένου ο Δήμος, στο πλαίσιο της καλής πίστης και μόνο δεδομένου ότι δεν είχε σχετική νομική υποχρέωση – να αναμείνει την τελική κρίση.


Τρίτον, η Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφανθεί επί των ενστάσεων στο πλαίσιο διαγωνισμού, σαφώς και έλαβε υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι οποίες αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο σε τεχνικά σημεία της ενστάσεως. Για τη λήψη της τελικής αποφάσεως, και λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της υποθέσεως, η οποία συνδυάζει τεχνικές και νομικές προεκτάσεις, η Οικονομική Επιτροπή ζήτησε και έλαβε γνωμοδότηση και εξωτερικού δικηγόρου. Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, στηριζόμενη στις τεχνικές απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν το μόνο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού, ετέθη υπέρ της απορρίψεως ως αβάσιμης της ενστάσεως του εργολάβου. Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω αποφάσισε με πλήρη αιτιολογία την απόρριψη της ενστάσεως. Και δεν ακολούθησε καμία μεθόδευση όπως αναληθώς ισχυρίζεται ο κ. Μαγιάκης.


Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Μαγιάκης, ήταν αυτός που είχε στο πρόσφατο παρελθόν αναλάβει να υπερασπιστεί εργολαβικά τα συμφέροντα ενός άλλου εργολάβου, που προσπαθούσε να ματαιώσει την κατασκευή ενός άλλου σημαντικού για την πόλη μας έργου, αυτό των δύο πεζογεφυρών. Τότε δεν τα κατάφερε.


Ούτε τώρα θα τα καταφέρει, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός της Κοκκινιάς θα κατασκευαστεί και θα παραδοθεί σύντομα, στους πολίτες και τις οικογένειες του Αμαρουσίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο