Απάντηση σε δημοσίευμα για το Αλσος Μιμικόπουλου:

Print Friendly, PDF & Email

Ανεξήγητο δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΜΑΡΥΣΙΑ, για το ʼλσος Μιμικόπουλου

Με μεγάλη έκπληξη η Διοίκηση του Δήμου διάβασε το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΜΑΡΥΣΙΑ της 14ης Νοεμβρίου 2009.  Η έκπληξη αφορά τους τίτλους του πρώτου θέματος, οι οποίοι αφενός δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Kαι αφετέρου, προσβάλλουν τη Διοίκηση το Δήμου και την προσπάθεια που καταβάλλει από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της , για τη διαφύλαξη του ʼλσους Μιμικόπουλου.


Σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε το χαρακτηρισμό «ανεξήγητοι χειρισμοί της Δημοτικής Αρχής στην υπόθεση Μιμικόπουλου», ούτε ότι γίνονται «κινήσεις ερήμην της πόλης».
Θεωρούμε απαράδεκτες και αδικαιολόγητες αυτές τις πρωτοσέλιδες μομφές, όταν η εφημερίδα σας γνωρίζει τον αγώνα που κάνουμε.
Αγώνα ουσιαστικό, απέναντι σε έναν «αντίπαλο», την Ελεήμονα Εταιρεία, η οποία διεκδικεί τη συγκεκριμένη έκταση για να την αξιοποιήσει όχι προς όφελος των κατοίκων, αλλά για δικό της οικονομικό όφελος.


Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Αμαρουσίου αντέδρασε άμεσα και αποφασιστικά στην άσκηση αγωγής από πλευράς Ελεήμονος Εταιρείας.
ʼμεσα και αποφασιστικά σε μια αγωγή που κατατέθηκε στις 13/2/2009 και προσδιορίστηκε δικάσιμος για αυτήν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις δύο μήνες αργότερα, στις 28/4/2009, γεγονός ασυνήθιστο για το Πρωτοδικείο Αθηνών και ο «νοών νοείτο». 
Σε αυτή τη συζήτηση ο Δήμος ήταν παρόν. 
Και όχι μόνον ήταν παρόν, αλλά επειδή ουσιαστική συζήτηση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, ένεκα του περιορισμένου χρόνου και της ανάγκης καλύτερης προετοιμασίας από τους εναγόμενους ( Ελληνικό Δημόσιο και Δήμο Αμαρουσίου), συναινέσαμε στην πρωτοβουλία του δικαστικού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου  που επιδίωξε την αναβολή της δίκης.
Κρίναμε ότι η αναβολή αυτή ήταν αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου μας και φυσικά δεν έγινε στα κρυφά.
Όλες οι ενέργειες μας πάνω στο ζήτημα του ʼλσους Μιμικόπουλου γίνονται «στο φως».
Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, γιατί αν είχαμε δεν θα προχωρούσαμε σε μια σειρά από ενέργειες, όπως:

• η νομική μας υπηρεσία, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του Δήμου, ερεύνησε σχετικά και ζήτησε εγγράφως από τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής – Δασαρχείο Πεντέλης, την έγκριση για την περίφραξη και αποκατάσταση του χώρου πρασίνου, με ίδια μέσα και δαπάνες, ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης της διαμορφωμένης κατάστασης, εκπονώντας συγχρόνως και τη σχετική μελέτη.
• με αίτηση του Δήμου μας (αρ.πρωτ. 8453/2008) συνοδευόμενη από μελέτη Δασοπόνου της Υπηρεσίας μας, προς τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής (Δασαρχείο Πεντέλης), ζητήθηκε να μας επιτραπεί η περίφραξη στο Κτήμα Μιμηκόπουλου.
• Στις αρχές του 2009 η εν λόγω μελέτη ενεκρίθη καταρχήν από το Δασαρχείο Πεντέλης με το με αρ. πρωτ. 3337/2009 έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, στη συνέχεια όμως η τελευταία, την επέστρεψε στο Δήμο μας θέτοντας επιπρόσθετες διαδικαστικές προϋποθέσεις.             
• Ο Δήμος εναρμονίστηκε με τις νέες αυτές απαιτήσεις και  επανεκκίνησε την όλη διαδικασία. Ειδικότερα επανεκατέθεσε την εναρμονισμένη μελέτη στο Δασαρχείο Πεντέλης, το οποίο μετά την έγκρισή του την απέστειλε εκ νέου στη Γενική Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, η οποία αυτή με τη σειρά της, αφού την ενέκρινε τη διαβίβασε στη Διεύθυνση Δασών της Περιφερείας Αττικής, όπου η τελευταία με την με αριθμό 2185/21.07.2009 απόφασή της ενέκρινε τη  μελέτη, όπως αυτή εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενεκρίθη από αυτό και σήμερα ο Δήμος έχει εκπονήσει και έχει καταθέσει στο Δασαρχείο Πεντέλης σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την περίφραξη και αποκατάσταση του χώρου
• Στη συνέχεια, το Δασαρχείο Πεντέλης, με το 6448/2009 έγγραφό του απέστειλε περαιτέρω, το προαναφερόμενο σχέδιο της σύμβασης στη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής, προκειμένου η τελευταία να εκφράσει τις απόψεις της. 


Επί της ουσίας της εγκρίσεως των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, θα πρέπει δε να αναφέρουμε τα εξής :


1. Η μελέτη μας αφορά σε ένα  ολοκληρωμένο έργο προστασίας και αναβάθμισης του χώρου που περιλαμβάνει την εκτέλεση έργων, που αφορούν κυρίως στον καθαρισμό και αποκομιδή μπαζών, την περίφραξη, δενδροφύτευση, τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και γενικότερα προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, με ήπιας μορφής επεμβάσεις, που στοχεύουν στην ανάδειξη και προστασία των στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς και ειδικότερα :


• Εργασίες περίφραξης του κτήματος και κατασκευή εισόδων.
• Καθαρισμό από οικοδομικά απορρίμματα.
• Εργασίες πρασίνου και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση.
• Εργασίες που θα γίνουν στην περιοχή με φυτοκάλυψη, ήτοι καθαρισμός και συμπληρωματικές φυτεύσεις με θάμνους.
• Εργασίες για την αναδάσωση των χερσαίων τμημάτων του κτήματος, στα οποία θα ληφθούν και ειδικά αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπως φρεζάρισμα και προσθήκη κηπευτικού χώματος.
• Εργασίες συντήρησης πρασίνου, όπως άρδευση για τις νέες φυτεύσεις, λίπανση και βοτάνισμα.
• Εργασίες αντιπυρικής προστασίας, όπως τοποθέτηση κρουνών και πυροφυλακίου.
• Εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού δασικής αναψυχής, δηλαδή τοποθέτηση καθιστικών, κάδων απορριμμάτων, κατασκευή πέτρινης βρύσης και τοποθέτηση φωτιστικών LED στο κεντρικό μονοπάτι.  
• Το κόστος της ολοκληρωμένης αυτής παρέμβασης θα είναι ως 400.000 ευρώ, εφόσον εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών.


2. Η έκταση των 38.269 τ.μ, ξεκάθαρα αναφέρεται ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία ισχύει το μαχητό τεκμήριο κυριότητάς του.


3. Τα τμήματα με ΚΑΕΚ 0501422290014/01/0 και 050142229006/0/0 εμβαδού 3.532 τ.μ ανήκουν σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο στο Δήμο Αμαρουσίου.


4. Για τις εργασίες αναδάσωσης στο Ο.Τ 522 εμβαδού 9.140 τ.μ, η έγκριση απαιτεί επιπλέον τη γραπτή συναίνεση των ιδιοκτητών, καθότι οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν εάν υπάρχει ιδιοκτήτης και ποιος είναι αυτός. Επειδή λοιπόν ο Δήμος γνωρίζει ότι η προαναφερόμενη έκταση είναι αγνώστου, ζητήσαμε από τη Γενική Διεύθυνση Δασών Περιφερείας Αττικής την απάλειψη της προϋπόθεσης αυτής και αναμένουμε την απάντησή της. 


Όπως με σαφήνεια προκύπτει από τα παραπάνω, η Διοίκηση του Δήμου έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και σήμερα η εν λόγω μελέτη, ναι μεν έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όμως εκκρεμεί για την υλοποίησή της, η σύναψη της προγραμματικής συμφωνίας του Δήμου μας με το Ελληνικό Δημόσιο.


Αυτή είναι η αλήθεια για τις ενέργειες του Δήμου.
Η αλήθεια αυτή δεν αναδεικνύεται από το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της 14ης Νοεμβρίου, ενώ δεν μας ζητήθηκε ούτε η άποψη μας πριν αυτό δημοσιευθεί, όπως επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Γι αυτό ζητούμε η απάντηση μας να αναρτηθεί στο ίδιο σημείο, προκειμένου οι αναγνώστες της εφημερίδας σας να έχουν πλήρη γνώση των όσων πραγματικά ισχύουν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο