Απαλλαγή των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από το φόρο εισοδήματος από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Print Friendly, PDF & Email

Άμεση συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ζητεί με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης

Στον αέρα κινδυνεύουν να τιναχθούν οι προϋπολογισμοί των δήμων καθώς προκύπτουν επιπλέον επιβαρύνσεις οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στις πιστώσεις. Η αυτοδιοίκηση καλείται να καταβάλει Φόρο Εισοδήματος από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, γεγονός το οποίο προκαλεί τεράστια μείωση στα οικονομικά της.

Με επιστολή του, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, η οποία κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ν. Βούτση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ζητεί να οριστεί άμεσα συνάντηση των δύο πλευρών προκειμένου να συζητηθούν και να λυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με ομόφωνη απόφαση που έχει λάβει ζητεί νομοθετική ρύθμιση  για την πλήρη απαλλαγή των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών από τον Φόρο Εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ με αναδρομική ισχύ για το 2014.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ, «τη δύσκολη αυτή στιγμή που οι Δήμοι πρέπει να συντάξουν και να υποβάλλουν τους Προϋπολογισμούς τους, είναι μεγάλη επιβάρυνση ο συνυπολογισμός των οικονομικών απαιτήσεων των σχετικών νόμων».

Να σημειωθεί ότι σχετικό αίτημα έχει αποσταλεί από τη ΚΕΔΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. Μάρδα από τις 26/6/2015. Οι λόγοι που οδηγούν τους ΟΤΑ να ζητήσουν την εξαίρεσή τους είναι οι κάτωθι:

  • Τα έσοδα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που προκύπτουν από εισόδημα από ακίνητη περιουσία τους φορολογούνται με συντελεστή 26% καθ’ όσον τα έσοδα αυτά θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τούτο θεωρούμε απαράδεκτο δεδομένου ότι ο σκοπός των ΟΤΑ είναι μη κερδοσκοπικός, έχει δημόσιο χαρακτήρα και αποβλέπει στη διαχείριση κυρίως δημοσίων ζητημάτων που προάγουν την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών. Η υπερφορολόγηση των ΟΤΑ έχει σαν συνέπεια την δραματική μείωση των θεσμοθετημένων πόρων και εσόδων τους και τούτο, σε χρονικό σημείο κατά το οποίο οι πόροι αυτοί βρίσκονται στο όριο εξαντλήσεώς τους. Επίσης, η φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων με ποσοστό από 26% μέχρι και 33% θεωρείται υπερβολική και αντιβαίνει ευθέως στους σκοπούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Οι οδηγίες που δόθηκαν στους ΟΤΑ με την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 για το πώς θα καταρτιστούν οι προϋπολογισμοί των δήμων για το έτος 2015 πουθενά δεν προβλέπουν πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή φορολογίας στους δήμους. Κατ’ αποτέλεσμα να παρίσταται αδύνατο σήμερα να πληρωθούν τα σχετικά ποσά από τους δήμους λόγω της ανυπαρξίας πρόβλεψης των πιστώσεων στους κατ’ ιδίαν προϋπολογισμούς τους.

Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτη της ΠΟΛ 1069/2015 και το έγγραφο με ημερομηνία 17.06.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα οποία πρέπει να φορολογηθούν με 26% και τα έσοδα από την εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων, μεταξύ των οποίων και τα τέλη από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλών και παραλιών, αφού οι Δήμοι εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη για την παραχώρησή τους. Τούτο διότι τα σχετικά έσοδα προορίζονται για την αντιμετώπιση δημοσίων σκοπών, όπως επί παραδείγματι ο καθαρισμός των παραχωρούμενων παραλιών. Άλλωστε στο ά. 3 Ν. 1080/1980 το αντίτιμο από τις παραχωρήσεις  κοινοχρήστων χώρων κατονομάζεται ως «τέλος» που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μίσθωμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο