ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

εκτιμώμενου προϋπολογισμού 520.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 193373.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Σχετικά Αρχεία

Όροι Διακήρυξης

Περιληπτική Διακήρυξη

Τεύχη Μελέτης

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΣΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο