Ανοικτό το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, το Γραφείο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων γονέων του προγράμματος ΕΣΠΑ

Print Friendly, PDF & Email

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί) θα είναι ανοικτό το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 από τις 09:00 έως τις 13:00,  προκείμενου να εξυπηρετήσει όσους γονείς εντάσσονται στο πρόγραμμα: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ. Το Τμήμα στεγάζεται στην οδό Παλαιολόγου 9, 4ος όροφος, τηλ, επικοινωνίας 213-2031948 / 949.       

 

Σημειώνεται, ότι, στις 3 Ιουλίου 2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ΕΣΠΑ και την αποστολή των δικαιολογητικών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα).

Επισημαίνεται, επίσης, ότι, με την υπ’ αριθ. 43/11-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

«οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και δεν δηλώσουν συμμετοχή ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών θα καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των τροφείων που αντιστοιχούν στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους, χωρίς να τους αναγνωριστεί οποιαδήποτε απαλλαγή ή μείωση, εκτός ειδικών περιπτώσεων και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
 Ειδικά, όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα μέχρι  12.000€, θα καταβάλουν μηνιαία τροφεία 30,00€ για το πρώτο παιδί και 15,00€ για το δεύτερο».

Μετάβαση στο περιεχόμενο